วีดีโอโรงเรียน
 
กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน
https://youtu.be/ugPzvbGEnbE?si=6oJTvQChV9YxZpz_
เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 8
โดย โรงเรียนบ้านหนองบอน

ศาสนพิธีกร

(เปิดดู5)

การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานพิธี

(เปิดดู5)

ผมทำได้

(เปิดดู5)

ผมทำได้

(เปิดดู5)

แบบรายงานการประเมินตนเอง 29 ประการปีการศึกษา 2567 รอบ 9 เดือนโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

(เปิดดู7)

โครงการ โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

(เปิดดู8)

สวดมนต์ประจำสุดสัปดาห์

(เปิดดู6)

การบรรยายธรรม ระดับป.4-6

(เปิดดู7)

โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู8)

การน้อมนำพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

(เปิดดู29)

ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

(เปิดดู13)

บรรยายธรรมะ โดยพระฑูต คณะสงฆ์ อำเภอชัยบาดาล

(เปิดดู8)

บรรยายธรรมะ โดยพระธรรมฑูต คณะสงฆ์ อำเภอชัยบาดาล

(เปิดดู8)

กิจกรรมวันทอดกฐินสามัคคี

(เปิดดู7)

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566

(เปิดดู8)

ต้นกล้าอาสา พัฒนาชุมชน

(เปิดดู13)

กิจกรรมพระสอนธรรมะทุกวันศุกร์ของโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง

(เปิดดู6)

กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน

(เปิดดู9)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

(เปิดดู7)

วันพระพาน้องสมาธิ

(เปิดดู5)
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th