ขอเชิญโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ
สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสร้างเครือข่ายประสานสามัคคี
พลังปัญญา ดำรงวิถีพุทธ วิถีไทยให้เข้มแข็งมั่นคงสืบต่อไป
โรงเรียนที่เคยสมัครแล้วไม่ต้องสมัครซ้ำ
เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมที่เคยสมัครได้เลย
เข้าสู่ระบบที่นี่ หรือลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
 
 
คู่มือการสมัครและทำประเมิน 29 ประการสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ
 
   
     
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th