โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,029
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,901
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,056
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,232
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,770
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,678
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,541
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
327
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
436
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
464
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
389
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
223
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2567
181
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,029
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 09:44:47
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต2 18 กรกฎาคม 2567 09:44:47
2  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต3 17 กรกฎาคม 2567 13:30:53
3  โรงเรียนวัดบ่อกรุ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 17 กรกฎาคม 2567 10:29:59
4  บ้านห้วยไร่ สพป.ลำพูน เขต2 16 กรกฎาคม 2567 16:24:04
5  บ่อบุโปโล สพป.อำนาจเจริญ เขต1 16 กรกฎาคม 2567 15:56:05
6  ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง สพป.พิษณุโลก เขต1 16 กรกฎาคม 2567 11:41:55
7  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป.เลย เขต2 15 กรกฎาคม 2567 18:19:17
8  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.นครราชสีมา เขต7 15 กรกฎาคม 2567 18:08:13
9  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ สพป.เลย เขต2 15 กรกฎาคม 2567 17:42:56
10  โรงเรียนศึกษาประชาคม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กรกฎาคม 2567 16:14:14
11  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กรกฎาคม 2567 14:48:24
12  โรงเรียนบ้านผาลาด สพป.ลำพูน เขต2 15 กรกฎาคม 2567 14:21:33
13  โรงเรียนบ้านโพนปลัด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กรกฎาคม 2567 13:59:40
14  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กรกฎาคม 2567 13:44:12
15  อนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต3 15 กรกฎาคม 2567 13:42:15
16  โรงเรียนบ้านหนองแสง ตำบลลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กรกฎาคม 2567 13:23:06
17  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฏร์อุปถัมภ์) สพป.ลำพูน เขต2 15 กรกฎาคม 2567 10:44:34
18  บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป.นครพนม เขต2 14 กรกฎาคม 2567 22:19:18
19  บ้านสระว่านพระยา สพป.นครราชสีมา เขต3 14 กรกฎาคม 2567 21:03:30
20  โรงเรียนบ้านเครอะบอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กรกฎาคม 2567 19:54:55
21  เจียรวนนท์อุทิศ 4(บ้านหนองหญ้าปล้อง) สพป.เลย เขต2 14 กรกฎาคม 2567 19:15:47
22  โรงเรียนบ้านทะเลทอง สพป.ลพบุรี เขต2 14 กรกฎาคม 2567 13:52:22
23  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป.นครราชสีมา เขต2 13 กรกฎาคม 2567 22:58:29
24  วัดน้อยนพคุณ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 12 กรกฎาคม 2567 23:08:21
25  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 12 กรกฎาคม 2567 15:38:33
26  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว สพป.ลำพูน เขต2 12 กรกฎาคม 2567 14:50:07
27  บ้านคำกลาง สพป.ยโสธร เขต2 12 กรกฎาคม 2567 14:48:34
28  โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป.ยโสธร เขต2 12 กรกฎาคม 2567 14:31:05
29  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.บึงกาฬ เขต1 12 กรกฎาคม 2567 11:59:47
30  บ้านโสกใหญ่ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 12 กรกฎาคม 2567 11:28:02
31  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 12 กรกฎาคม 2567 09:47:57
32  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สพป.เชียงใหม่ เขต2 10 กรกฎาคม 2567 09:21:00
33  บ้านหนองแขม สพป.พิษณุโลก เขต1 9 กรกฎาคม 2567 17:42:28
34  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า สพป.เลย เขต2 9 กรกฎาคม 2567 14:54:58
35  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา สพป.สุพรรณบุรี เขต3 9 กรกฎาคม 2567 13:21:22
36  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต3 9 กรกฎาคม 2567 13:19:37
37  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กรกฎาคม 2567 12:01:49
38  บ้านทุ่งหลุก สพป.เชียงใหม่ เขต3 9 กรกฎาคม 2567 11:00:35
39  โรงเรียนวัดกระดังงา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 9 กรกฎาคม 2567 10:46:58
40  อนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต1 9 กรกฎาคม 2567 10:29:08
41  โรงเรียนบ้านพันขาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 8 กรกฎาคม 2567 21:17:28
42  โรงเรียนบ้านซำบ่าง สพป.เลย เขต2 8 กรกฎาคม 2567 14:33:11
43  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป.นครสวรรค์ เขต3 8 กรกฎาคม 2567 14:09:51
44  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป.อุบลราชธานี เขต5 8 กรกฎาคม 2567 11:28:17
45  บ้านคลองโต๊ะุน้ย สพป.นนทบุรี เขต2 8 กรกฎาคม 2567 09:47:45
46  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ สพป.อุดรธานี เขต2 8 กรกฎาคม 2567 09:21:59
47  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 กรกฎาคม 2567 17:41:03
48  โรงเรียนบ้านตอเรือ สพป.พิษณุโลก เขต2 6 กรกฎาคม 2567 16:46:51
49  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี สพป.สงขลา เขต1 5 กรกฎาคม 2567 09:38:49
50  บ้านน้อย สพป.พิจิตร เขต2 4 กรกฎาคม 2567 12:14:05
51  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 4 กรกฎาคม 2567 09:50:53
52  โรงเรียนบ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 3 กรกฎาคม 2567 16:19:53
53  โรงเรียนคำขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กรกฎาคม 2567 15:17:58
54  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กรกฎาคม 2567 14:52:38
55  บ้านเขาวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 3 กรกฎาคม 2567 13:10:37
56  ขามสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต2 3 กรกฎาคม 2567 11:52:06
57  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป.เลย เขต2 3 กรกฎาคม 2567 09:05:54
58  โรงเรียนพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต1 3 กรกฎาคม 2567 09:00:15
59  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 3 กรกฎาคม 2567 08:17:44
60  บ้านซับจำปา สพป.ลพบุรี เขต2 2 กรกฎาคม 2567 16:58:12
61  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 2 กรกฎาคม 2567 16:36:01
62  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 2 กรกฎาคม 2567 14:16:51
63  โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กรกฎาคม 2567 12:09:09
64  บ้านดอนหัน สพป.มหาสารคาม เขต2 2 กรกฎาคม 2567 11:53:35
65  บ้านทอนดอนยาว สพป.อุดรธานี เขต1 2 กรกฎาคม 2567 11:51:38
66  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครราชสีมา เขต2 2 กรกฎาคม 2567 11:10:58
67  บ้านหนองบอน สพป.ระยอง เขต1 2 กรกฎาคม 2567 09:39:39
68  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2 1 กรกฎาคม 2567 22:01:21
69  โรงเรียนบ้านผักแพว ( คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 กรกฎาคม 2567 19:38:25
70  บ้านพุกระโดน สพป.พิษณุโลก เขต2 1 กรกฎาคม 2567 13:25:03
71  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร สพป.สุพรรณบุรี เขต1 1 กรกฎาคม 2567 11:45:06
72  โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 1 กรกฎาคม 2567 11:11:54
73  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครปฐม เขต2 1 กรกฎาคม 2567 10:26:07
74  โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ เขต1 1 กรกฎาคม 2567 09:43:53
75  โรงเรียนบ้านหนองร้าน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 30 มิถุนายน 2567 23:28:14
76  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป.ปัตตานี เขต2 30 มิถุนายน 2567 17:13:29
77  หนองปะโอประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2567 13:03:09
78  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว สพป.ชัยภูมิ เขต3 29 มิถุนายน 2567 19:53:13
79  โรงเรียนบ้านกองแหะ สพป.เชียงใหม่ เขต2 29 มิถุนายน 2567 17:34:46
80  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด สพป.พิษณุโลก เขต2 29 มิถุนายน 2567 16:42:22
81  วัดท่าโก สพป.นครสวรรค์ เขต1 29 มิถุนายน 2567 09:59:28
82  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต3 28 มิถุนายน 2567 20:19:59
83  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 28 มิถุนายน 2567 18:25:55
84  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ สพป.ตาก เขต1 28 มิถุนายน 2567 15:12:40
85  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี สพป.สระบุรี เขต2 28 มิถุนายน 2567 14:48:17
86  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป.เลย เขต2 28 มิถุนายน 2567 11:36:05
87  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส สพป.พิษณุโลก เขต2 28 มิถุนายน 2567 10:50:18
88  วัดบางจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต1 28 มิถุนายน 2567 10:36:10
89  บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต3 28 มิถุนายน 2567 10:08:37
90  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 28 มิถุนายน 2567 09:05:52
91  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต2 27 มิถุนายน 2567 21:25:10
92  โรงเรียนวัดดอนอภัย สพป.พิษณุโลก เขต1 27 มิถุนายน 2567 18:15:08
93  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป.น่าน เขต2 27 มิถุนายน 2567 17:41:56
94  โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป.บึงกาฬ เขต1 27 มิถุนายน 2567 17:13:55
95  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 มิถุนายน 2567 09:02:57
96  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 มิถุนายน 2567 10:58:04
97  บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 26 มิถุนายน 2567 09:10:32
98  บ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 25 มิถุนายน 2567 14:00:27
99  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป.กาญจนบุรี เขต4 25 มิถุนายน 2567 13:40:28
100  โรงเรียนทดสอบ3 สพป.สมุทรสาคร เขต1 24 มิถุนายน 2567 09:46:47


ทั้งหมด 22,029 รายการ 1 / 221
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th