พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สนธิเมือง รองผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ของนักเรียนโรงเรียนวัดไตรมารคสถิต ฯ และโรงเรียนบ้านดอน ณ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และได้รับเมตตาจิตจากพระครูสันติจิตตาภรณ์ เจ้าคณะตำบลทุ่งมะพร้าว เจ้าอาวาสวัดประชุมศึกษา เมตตาให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ


เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2566 | อ่าน 9500
เขียนโดย โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
09/07/2567
เปิดอ่าน 59
 
กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
02/07/2567
เปิดอ่าน 51
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 9499
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 9408
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 9381
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 9150
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 9276
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 9619
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 11237
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 11041
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th