ค่ายคุณธรรม ม.1-4 ปี 2567

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ห่างไกลสิ่งเสพติด ประจำปี การศึกษา 2567 ในวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

   
  เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
   
 
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th