สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392
   
   
ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เรื่องมาตรฐาน 29 ประการ หลักเกณฑ์ คะแนน ผลลัพธ์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ
พระปลัดณรงค์เดช อธิมุตฺโต มจร (วัดหนองหูช้าง กาญจนบุรี) 098 413 9483 หรือ 081 446 5095
อาจารย์บรรเจอดพร สพฐ. อีเมล์ bancherd.rat@gmail.com โทร 02 288 5879
อาจารย์ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ โทร 02 288 5890, 0836523088
 ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่โครงการ
   
เรื่อง *
ชื่อโรงเรียน *
ชื่อเขตพื้นที่ *
รายละเอียด *
ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
อีเมล์
เบอร์โทรของท่าน *
กรุณาเลือก
   
QRCODE เพื่อสอบถามข้อมูล รหัสผ่านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต)
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th