* สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน
ข้อมูลส่วนตัว
     
  ชื่อเจ้าหน้าที่
  ชื่อ-นามสกุล: *
  เบอร์โทร.: *
  อีเมล์: *
  ไลน์ ไอดี:
  รูปภาพประจำตัว:
     
ข้อมูลเข้าระบบ (กรุณาตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข พิมพ์ติดกัน)
     
  ชื่อผู้ใช้: * vtbต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์
  รหัสผ่าน: * เช่น vtb2653
     
ข้อมูลสังกัด
     
  เลือกหน่วยงานที่สังกัด:
สพป.
สพม.
     
   
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th